Bygherrerådgiver til TrackMan nyt HQ

  • Cost Management
  • Vedbæk, Denmark

Bygherrerådgiver til TrackMan nyt HQ

Job description

Vi søger en erfaren bygherrerådgiver/projektleder til at varetage bygherrens interesser i forbindelse med et stort nybyggeri i Hørsholm, som i fremtiden skal huse virksomheden TrackMan. Projektet er igangsat, men bygherren har ikke internt den nødvendige ekspertise til at varetage styringen af projektet. Det er derfor blevet besluttet at engagere en bygherrerådgiver/projektleder til at varetage bygherrens interesser i et tæt samspil med såvel arkitekten, ingeniøren, andre rådgivere, entreprenører og underentreprenører.


Introduktion til TrackMan

TrackMan er et hurtigt voksende sports teknologi firma, som hjælper professionelle og amatører i at forbedre deres spil indenfor golf, baseball, fodbold og amerikansk fodbold. På verdensplan er vi mere end 450 medarbejdere, og vi er vokset meget over de sidste par år, hvilket gør at vi på nuværende tidspunkt er i gang med at bygge nyt hovedkvarter i DTU Science Park i Hørsholm (Nordsjælland). Dette er planlagt til at stå færdigt i juli 2023.

Opgaven

Byggeriet er startet og der foreligger hovedentrepriseprojekt til udførelse. På nuværende tidspunkt er jordentreprise undervejs og der bliver snart støbt fundamenter. Der er udvalgt arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør. Byggeriet er udbudt og køres som en hovedentreprise. Det samlede budget for byggeriet er i størrelsesordenen et par hundrede millioner. Samlet byggetid forventes på nuværende tidspunkt at være 20 måneder med slut i juli 2023. Bygherrerådgiveren vil agere bindeled mellem hovedentreprenøren, hovedentreprenørens underentreprenører og bygherres rådgivere. Bygherrerådgiveren skal sikre fremdrift i projektet, og kunne agere på bygherres vegne i forbindelse med vigtige beslutninger. Ud over den daglige styring af aktiviteterne vil det indebære gennemførelse af byggemøder, økonomiopfølgning og løbende rapportering til bygherren.

Requirements

Kandidaten

Den korrekte kandidat

  • Projektledelse fra arbejde med bygge-og anlægsprojekter som enten rådgiver eller entreprenør.
  • Omfattende erfaring som bygherrerådgiver.
  • God byggeteknisk indsigt og erfaring.
  • God erfaring fra samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, entreprenører og leverandører fra tilsvarende byggesager.
  • God erfaring med byggejura og byggeriets kontraktforhold, AB92/ AB18.
  • Erfaring med byggeoverslag/regnskaber og økonomistyring
  • Erfaring med byggestyring, afholdelse af byggemøder, rapportering etc.
  • Godt købmandskab og forhandlingsevnerVed spørgsmål ret gerne henvendelse til Jesper Petersen på +45 3080 0469 eller jpe@trackman.com. Der inviteres til samtaler løbende.

Opstart: Snarest muligt
Timer: Fuldtid
Varighed: Indtil byggeriet er færdigt – cirka til juli 2023. Prøveperiode de første 3 måneder.
Geografi: Vedbæk, Nordsjælland